Cech podlahářů

Cech podlahářů ČR je neziskovou právnickou osobou podle zák. č. 83/1990 Sb.
Členem společenstva sdružených v Hospodářské komoře (HK) s udělenou autorizací v oboru podlahářství v rámci „Akademie řemesel a služeb HK ČR“.
Profesní sdružení fyzických a právnických osob podnikajících na základě živnostenského listu – PODLAHÁŘSTVÍ:

Cech sdružuje realizační firmy, které se zabývají pokládkou:

  • podlah dřevěných
  • podlah laminátových
  • podlah textilních
  • podlah povlakových ( PVC, Lino, korek atd.)
  • podlah průmyslových ( stěrky z pryskyřic a betonové)

Členem Cechu ČR se může stát fyzická nebo právnická osoba, která splnila podmínky dané „Stanovami Cechu podlahářů ČR“. Cech podlahářů garantuje předpoklad odborné způsobilosti členů cechu před veřejností.

Cech podlahářů ČR spolupracuje:

  • s učňovskými školami vychovávajícími podlaháře v učebních oborech ( podlahář a podlhářské práce )
  • s dodavateli materiálů a služeb pro podlahářské firmy
  • s odbornými časopisy zaměřenými na podlahy
  • s orgány a institucemi státu